Osloslekt
 Slekt og nettverk i hovedstaden

Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Nettverk 1837-1845 Dette er en oversikt over kommunestyrerepresentanter (formannskap og representantskap) og deres nettverk i perioden 1837-45. Denne oversikten er under arbeid, og det vil ta tid før den er noenlunde fullstendig. Perioden som angis er ikke nødvendigvis sammenhengende. Adressene henviser for en stor del til matrikkelnummere, og ikke til vår tids husnummere. Du kan lese mer om nettverkene på Oslohistorie 
2. Test