Osloslekt
 Slekt og nettverk i hovedstaden

Rapport: Nettverk 1837-1845

         Beskrivelse: Dette er en oversikt over kommunestyrerepresentanter (formannskap og representantskap) og deres nettverk i perioden 1837-45. Denne oversikten er under arbeid, og det vil ta tid før den er noenlunde fullstendig. Perioden som angis er ikke nødvendigvis sammenhengende.
Adressene henviser for en stor del til matrikkelnummere, og ikke til vår tids husnummere.
Du kan lese mer om nettverkene på Oslohistorie


Treff 1 til 50 av 64   » Kommaseparert CSV fil

1 2 Neste»

# Etternavn, Fornavn Yrke Adresse 1838: Sted Kommunestyret: Dato Norske selskab: Dato Atheneum 1841 Kunstforeningen: Dato
1 Aars, Niels  regjeringsadvokat / høyesterettsdommer    1837-1842  Fra 1818     
2 Andresen, Nicolai  Kjøpmann/grosserer  Tollbugata 24   1837-1845  Fra 1822  medlem  Fra 1841 
3 Arentz, Michael Smith  Major    1837-1847      Fra 1841 
4 Benneche, Christian Schultz  kjøpmann  Grensen 359   1837-1849       
5 Benthien, Andreas Christian  byggmester  Tomtegata 421   1837-1843    medlem  Fra 1841 
6 Berg, Jens Christian  dommer  Prinsens gate 63   1837-1845  Fra 1821     
7 Bergstrøm, Alexander Jonas  kobbersmed  Lille Vognmannsgate 253   1837-1843       
8 Berner, Morten  Garvermester  Kirkegata 147   1837-1839       
9 Bertelsen, Paul Fredrik  kjøpmann  Kongens gate 156   1837-1843    medlem  Fra 1841 
10 Biermann, Frederik  marketenter    1837-1845       
11 Bølling, Jacob Christian  bakermester  Dronningens gate 70   1837-1841  Fra 1825     
12 Bretteville, Christian Zetlitz  byråsjef    1839-1843  Fra 1849    Fra 1841 
13 Duborgh, Peter Johan  kjøpmann  Storgata 36   1837-1845    medlem  Fra 1841 
14 Dybwad, Jacob Erasmus  kjøpmann  Østre gate 120   1837-1854       
15 Eckmann, Lorentz Peter  hattemaker  Nedre Slottsgate 328   1837-1849       
16 Egeberg, Westye Martinius  grosserer    1837-1855  Fra 1825    Fra 1841 
17 Erichsen, Erik  høker    1837-1849       
18 Erichsen, Engebret  skreddermester    1843-1853       
19 Erichsen, Mons  høker    1837-1851       
20 Erichsen, Mons  tjener hos major Aubert    1837-1851       
21 Faye, Hans  grosserer  Prinsens gate 42   1837-1851  Fra 1829  medlem  Fra 1841 
22 Forseth, Ole Nilsen  garvermester  Store vognmannsgate 294   1837-1857       
23 Foss, Hermann Henrich Meyer  kaptein  Prinsens gate 352   1837-1845  Fra 1827  medlem  Fra 1841 
24 Fougstad, Carl  ekspedisjonssekretær / redaktør / politimester  Pilestredet 538   1843-1849    medlem   
25 Glückstad, Jacob Christian  kjøpmann  Grensegaten 503   1837-1841      Fra 1841 
26 Grøndahl, Christopher  boktrykker  Øvre slottsgate 359   1837-1847    medlem   
27 Gulbrandson, Hans  grosserer  Kirkegata 17-21   1842-1867  Fra 1848     
28 Hansen, Martin  høyesterettsdommer  Stortorget 417   1843-1851      Fra 1841 
29 Heftye, Frederik Davidsen  kjøpmann  Dronningens gate 75 (Storgata)   1837-1855       
30 Heftye, Johannes Thomassen  kjøpmann  Kongens gate 143   1837-1849  Fra 1829  medlem  Fra 1841 
31 Hesselberg, Søren Petersen  malermester  Kirkestredet 339   1837-1841       
32 Heyerdahl, Georg Bonaparte  artillerikaptein  Kongens gate 160   1839-1847  Fra 1849    Fra 1841 
33 Heyerdahl, Ole Dorph  rittmester  Stortorget 33   1837-1851       
34 Hiøring, Ernst  kjøpmann  Dronningens gate 58   1837-1838       
35 Holmsen, Clement  byråsjef  Nedre vollgate 339   1841-1849       
36 Holmsen, Thorvald  kjøpmann  Stortorget 331   1837-1851       
37 Holst, Poul  høyesterettsdommer  Storgata 11   1837-1840       
38 Juul, Jacob Bentzen  kjøpmann  Nordre gate 407   1841-1843    medlem  Fra 1841 
39 Lihme, Sophus Albrecht Andreas  kjøpmann  Storgata 50   1837-1847      Fra 1841 
40 Meyer, Jacob  kjøpmann, rittmester  Lille Strandgate 140   1837-1855  Fra 1824  medlem  Fra 1841 
41 Motzfeldt, Ulrik Anton  høyesterettsdommer, professor  Akersgata 380   1842-1865    medlem  Fra 1841 
42 Møinichen, Erik Røring  ekspedisjonssekretær  Revierstredet 16   1843-1845       
43 Møller, Peter  apoteker  Tollbugata 1   1837-1865  Fra 1849    Fra 1841 
44 Nerdrum, Ole  bordskriver  Tomtegata 245   1837-1838       
45 Nickelsen, Nicolai Gottfried  kjøpmann    1837-?       
46 Nickelsen, Johan Gotfred  snekkermester  Øvre slottsgate 261   1842-1847       
47 Nielsen, Jacob  kjøpmann  Kongens gate 26   1837-1856      Fra 1841 
48 Olsen, Thor  kjøpmann  Dronningens gate 200   1837-1865    medlem  Fra 1841 
49 Randklev  advokat  Dronningens gate 60   1839-1842    medlem   
50 Rasch, Lars  advokat  Store vognmannsgate 116   1837-1853  Fra 1831  medlem  Fra 1841 


1 2 Neste»