Osloslekt
 Slekt og nettverk i hovedstaden

Rapport: Nettverk 1837-1845

         Beskrivelse: Dette er en oversikt over kommunestyrerepresentanter (formannskap og representantskap) og deres nettverk i perioden 1837-45. Denne oversikten er under arbeid, og det vil ta tid før den er noenlunde fullstendig. Perioden som angis er ikke nødvendigvis sammenhengende.
Adressene henviser for en stor del til matrikkelnummere, og ikke til vår tids husnummere.
Du kan lese mer om nettverkene på Oslohistorie


Treff 1 til 50 av 67   » Kommaseparert CSV fil

1 2 Neste»

# Etternavn, Fornavn Yrke Adresse 1838: Sted Kommunestyret: Dato Norske selskab: Dato Atheneum 1841 Kunstforeningen: Dato
1 Aars, Niels  regjeringsadvokat / høyesterettsdommer  Dronningens gate 178   1837-1842  Fra 1818     
2 Andresen, Nicolai  Kjøpmann/grosserer  Tollbugata 24   1837-1845  Fra 1822  medlem  Fra 1841 
3 Arentz, Michael Smith  Major    1837-1847      Fra 1841 
4 Benneche, Christian Schultz  kjøpmann  Grensen 359   1837-1849       
5 Benthien, Andreas Christian  byggmester  Tomtegata 421   1837-1843    medlem  Fra 1841 
6 Berg, Jens Christian  dommer  Prinsens gate 63   1837-1845  Fra 1821     
7 Bergstrøm, Alexander Jonas  kobbersmed  Lille Vognmannsgate 253   1837-1843       
8 Berner, Morten  Garvermester  Kirkegata 147   1837-1839       
9 Bertelsen, Paul Fredrik  kjøpmann  Kongens gate 156   1837-1843    medlem  Fra 1841 
10 Biermann, Frederik  marketenter    1837-1845       
11 Bjørn, Andreas Hansen      1847-1858       
12 Bølling, Jacob Christian  bakermester  Dronningens gate 70   1837-1841  Fra 1825     
13 Bretteville, Christian Zetlitz  byråsjef    1839-1843  Fra 1849    Fra 1841 
14 Duborgh, Peter Johan  kjøpmann  Storgata 36   1837-1845    medlem  Fra 1841 
15 Dybwad, Jacob Erasmus  kjøpmann  Østre gate 120   1837-1854       
16 Eckmann, Lorentz Peter  hattemaker  Nedre Slottsgate 328   1837-1849       
17 Egeberg, Westye Martinius  grosserer    1837-1855  Fra 1825    Fra 1841 
18 Erichsen, Mons  høker    1837-1851       
19 Erichsen, Mons  tjener hos major Aubert    1837-1851       
20 Erichsen, Engebret  skreddermester    1843-1853       
21 Erichsen, Erik  høker    1837-1849       
22 Faye, Hans  grosserer  Prinsens gate 42   1837-1851  Fra 1829  medlem  Fra 1841 
23 Forseth, Ole Nilsen  garvermester  Store vognmannsgate 294   1837-1857       
24 Foss, Hermann Henrich Meyer  kaptein  Prinsens gate 352   1837-1845  Fra 1827  medlem  Fra 1841 
25 Fougstad, Carl  ekspedisjonssekretær / redaktør / politimester  Pilestredet 538   1843-1849    medlem   
26 Glückstad, Jacob Christian  kjøpmann  Grensegaten 503   1837-1841      Fra 1841 
27 Grøndahl, Christopher  boktrykker  Øvre slottsgate 359   1837-1847    medlem   
28 Gulbranson, Hans  grosserer  Kirkegata 17-21   1842-1867  Fra 1848     
29 Hansen, Niels  skomaker    1849-       
30 Hansen, Martin  høyesterettsdommer  Stortorget 417   1843-1851      Fra 1841 
31 Heftye, Johannes Thomassen  kjøpmann  Kongens gate 143   1837-1849  Fra 1829  medlem  Fra 1841 
32 Heftye, Frederik Davidsen  kjøpmann  Dronningens gate 75 (Storgata)   1837-1855       
33 Hesselberg, Søren Petersen  malermester  Kirkestredet 339   1837-1841       
34 Heyerdahl, Georg Bonaparte  artillerikaptein  Kongens gate 160   1839-1847  Fra 1849    Fra 1841 
35 Heyerdahl, Ole Dorph  rittmester  Stortorget 33   1837-1851       
36 Hiøring, Ernst  kjøpmann  Dronningens gate 58   1837-1838       
37 Holmsen, Clement  byråsjef  Nedre vollgate 339   1841-1849       
38 Holmsen, Thorvald  kjøpmann  Stortorget 331   1837-1851       
39 Holst, Poul  høyesterettsdommer  Storgata 11   1837-1840       
40 Juul, Jacob Bentzen  kjøpmann  Nordre gate 407   1841-1843    medlem  Fra 1841 
41 Lihme, Sophus Albrecht Andreas  kjøpmann  Storgata 50   1837-1847      Fra 1841 
42 Meyer, Jacob  kjøpmann, rittmester  Lille Strandgate 140   1837-1855  Fra 1824  medlem  Fra 1841 
43 Motzfeldt, Ulrik Anton  høyesterettsdommer, professor  Akersgata 380   1842-1865    medlem  Fra 1841 
44 Møinichen, Erik Røring  ekspedisjonssekretær  Revierstredet 16   1843-1845       
45 Møller, Peter  apoteker  Tollbugata 1   1837-1865  Fra 1849    Fra 1841 
46 Nerdrum, Ole  bordskriver  Tomtegata 245   1837-1838       
47 Nickelsen, Nicolai Gottfried  kjøpmann    1837-?       
48 Nickelsen, Johan Gotfred  snekkermester  Øvre slottsgate 261   1842-1847       
49 Nielsen, Jacob  kjøpmann  Kongens gate 26   1837-1856      Fra 1841 
50 Olsen, Thor  kjøpmann  Dronningens gate 200   1837-1865    medlem  Fra 1841 


1 2 Neste»