"Etternavn, Fornavn","Yrke","Adresse 1838: Sted","Kommunestyret: Dato","Norske selskab: Dato","Atheneum 1841","Kunstforeningen: Dato" "Aars, Niels","regjeringsadvokat / høyesterettsdommer","Dronningens gate 178","1837-1842","Fra 1818","","" "Andresen, Nicolai","Kjøpmann/grosserer","Tollbugata 24","1837-1845","Fra 1822","medlem","Fra 1841" "Arentz, Michael Smith","Major","","1837-1847","","","Fra 1841" "Benneche, Christian Schultz","kjøpmann","Grensen 359","1837-1849","","","" "Benthien, Andreas Christian","byggmester","Tomtegata 421","1837-1843","","medlem","Fra 1841" "Berg, Jens Christian","dommer","Prinsens gate 63","1837-1845","Fra 1821","","" "Bergstrøm, Alexander Jonas","kobbersmed","Lille Vognmannsgate 253","1837-1843","","","" "Berner, Morten","Garvermester","Kirkegata 147","1837-1839","","","" "Bertelsen, Paul Fredrik","kjøpmann","Kongens gate 156","1837-1843","","medlem","Fra 1841" "Biermann, Frederik","marketenter","","1837-1845","","","" "Bjørn, Andreas Hansen","","","1847-1858","","","" "Bølling, Jacob Christian","bakermester","Dronningens gate 70","1837-1841","Fra 1825","","" "Bretteville, Christian Zetlitz","byråsjef","","1839-1843","Fra 1849","","Fra 1841" "Duborgh, Peter Johan","kjøpmann","Storgata 36","1837-1845","","medlem","Fra 1841" "Dybwad, Jacob Erasmus","kjøpmann","Østre gate 120","1837-1854","","","" "Eckmann, Lorentz Peter","hattemaker","Nedre Slottsgate 328","1837-1849","","","" "Egeberg, Westye Martinius","grosserer","","1837-1855","Fra 1825","","Fra 1841" "Erichsen, Mons","høker","","1837-1851","","","" "Erichsen, Mons","tjener hos major Aubert","","1837-1851","","","" "Erichsen, Engebret","skreddermester","","1843-1853","","","" "Erichsen, Erik","høker","","1837-1849","","","" "Faye, Hans","grosserer","Prinsens gate 42","1837-1851","Fra 1829","medlem","Fra 1841" "Forseth, Ole Nilsen","garvermester","Store vognmannsgate 294","1837-1857","","","" "Foss, Hermann Henrich Meyer","kaptein","Prinsens gate 352","1837-1845","Fra 1827","medlem","Fra 1841" "Fougstad, Carl","ekspedisjonssekretær / redaktør / politimester","Pilestredet 538","1843-1849","","medlem","" "Glückstad, Jacob Christian","kjøpmann","Grensegaten 503","1837-1841","","","Fra 1841" "Grøndahl, Christopher","boktrykker","Øvre slottsgate 359","1837-1847","","medlem","" "Gulbrandson, Hans","grosserer","Kirkegata 17-21","1842-1867","Fra 1848","","" "Hansen, Niels","skomaker","","1849-","","","" "Hansen, Martin","høyesterettsdommer","Stortorget 417","1843-1851","","","Fra 1841" "Heftye, Johannes Thomassen","kjøpmann","Kongens gate 143","1837-1849","Fra 1829","medlem","Fra 1841" "Heftye, Frederik Davidsen","kjøpmann","Dronningens gate 75 (Storgata)","1837-1855","","","" "Hesselberg, Søren Petersen","malermester","Kirkestredet 339","1837-1841","","","" "Heyerdahl, Georg Bonaparte","artillerikaptein","Kongens gate 160","1839-1847","Fra 1849","","Fra 1841" "Heyerdahl, Ole Dorph","rittmester","Stortorget 33","1837-1851","","","" "Hiøring, Ernst","kjøpmann","Dronningens gate 58","1837-1838","","","" "Holmsen, Clement","byråsjef","Nedre vollgate 339","1841-1849","","","" "Holmsen, Thorvald","kjøpmann","Stortorget 331","1837-1851","","","" "Holst, Poul","høyesterettsdommer","Storgata 11","1837-1840","","","" "Juul, Jacob Bentzen","kjøpmann","Nordre gate 407","1841-1843","","medlem","Fra 1841" "Lihme, Sophus Albrecht Andreas","kjøpmann","Storgata 50","1837-1847","","","Fra 1841" "Meyer, Jacob","kjøpmann, rittmester","Lille Strandgate 140","1837-1855","Fra 1824","medlem","Fra 1841" "Motzfeldt, Ulrik Anton","høyesterettsdommer, professor","Akersgata 380","1842-1865","","medlem","Fra 1841" "Møinichen, Erik Røring","ekspedisjonssekretær","Revierstredet 16","1843-1845","","","" "Møller, Peter","apoteker","Tollbugata 1","1837-1865","Fra 1849","","Fra 1841" "Nerdrum, Ole","bordskriver","Tomtegata 245","1837-1838","","","" "Nickelsen, Nicolai Gottfried","kjøpmann","","1837-?","","","" "Nickelsen, Johan Gotfred","snekkermester","Øvre slottsgate 261","1842-1847","","","" "Nielsen, Jacob","kjøpmann","Kongens gate 26","1837-1856","","","Fra 1841" "Olsen, Thor","kjøpmann","Dronningens gate 200","1837-1865","","medlem","Fra 1841" "Olsen, Johan Peter","","","1861-1889","","","" "Randklev, John Iversen","advokat","Dronningens gate 60","1839-1842","","medlem","" "Rasch, Lars","advokat","Store vognmannsgate 116","1837-1853","Fra 1831","medlem","Fra 1841" "Rye, Johan Henrik","høyesterettsdommer","Revierstredet 16","1837-1867","","medlem","" "Sætrand, Erik Jensen","høker","Store vognmannsgate 281","1837-1855","","","" "Schou, Christian Julius","kjøpmann","Storgata 48","1837","Fra 1831","","Fra 1841" "Schwensen, Justus Heinrich","kjøpmann","Prinsens gate 62","1841-1857","Fra 1839","","Fra 1841" "Sørenssen, Søren Anton Vilhelm","høyesterettsdommer","Kirkegata 172","1837-1847","1848","","" "Stang, Frederik","advokat","Revierstredet 16","1837-1847","Fra 1839","","" "Stolt, Jørgen","farver","Store vognmannsgate 256","1837-1845","","","" "Strøm, Jacob Christian","kjøpmann","Prinsens gate 314","1841-1856","1849","","Fra 1841" "Thinn, Johan Christopher Monsen","blikkenslager","Storgata 8","1837-1847","","","" "Thorsen, Mogens","skipsreder","","1837-1847","1839","medlem","Fra 1841" "Tofte, Andreas","kjøpmann","Prinsens gate 8","1837-1849","Fra 1829","","Fra 1841" "Volck, Johan Christian August","Kobbersmed","Store vognmannsgate 529","1843-1851","","","Fra 1841" "Werner, Hans Peter","kjøpmann","Kirkegata 45, 56","1837-1840","","","" "Ytteborg, Nils Jensen","salmaker","Storgata 16","1837-1855","","","Fra 1841"