Osloslekt
 Slekt og nettverk i hovedstaden

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 3,623  
Antall menn 1,878 (51.84%)  
Antall kvinner 1,739 (48%)  
Antall ukjent kjønn 6 (0.17%)  
Antall nålevende 8  
Antall familier 1,779  
Antall unike etternavn 1,013  
Antall Bilder 3  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 14  
Gjennomsnittlig levetid1 65 år, 3 dager  
Tidligste fødselsdato (Margrethe Johansdatter Schnell 1574  

 Lengstlevende1   Alder 
Niels Treschow 102 år  
Joachim Jürgen Lieungh 101 år  
Rolf Stranger 99 år  
Rasmus Rosing Bull 98 år  
Peter Paul "Ferdinand" Gløersen 97 år  
Anna Finne 96 år  
Emilie Jeanette Steensgaard 95 år  
Rasmus Laurentius Schriver 94 år  
Margaretha Mohn 94 år  
Sara Fabricius 94 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet