Osloslekt
 Slekt og nettverk i hovedstaden

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 3,467  
Antall menn 1,802 (51.98%)  
Antall kvinner 1,662 (47.94%)  
Antall ukjent kjønn 3 (0.09%)  
Antall nålevende 1  
Antall familier 1,703  
Antall unike etternavn 968  
Antall Bilder 3  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 14  
Gjennomsnittlig levetid1 64 år, 308 dager  
Tidligste fødselsdato (Frederik Petersen Grüner 1618  

 Lengstlevende1   Alder 
Niels Treschow 102 år  
Rolf Stranger 99 år  
Peter Paul "Ferdinand" Gløersen 97 år  
Anna Finne 96 år  
Emilie Jeanette Steensgaard 95 år  
Rasmus Laurentius Schriver 94 år  
Margaretha Mohn 94 år  
Westye Martinius Egeberg 93 år  
Sophie Lintrup 93 år  
Ane Persen 93 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet